Vormen overlijdensrisicoverzekering

De overlijdensrisicoverzekering heeft drie vormen.

Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

U kunt kiezen voor een gelijkblijvend verzekerd kapitaal.

Het verzekerd kapitaal blijft gedurende de gehele looptijd constant. Dit is de meest gekozen vorm.

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

U kunt ook kiezen om het verzekerd kapitaal elk jaar met een vast bedrag te laten dalen, dit is de lineair dalende verzekeringsvorm.

De jaarlijkse daling kunt u berekenen door het verzekerd bedrag te delen door de looptijd. Aan het einde van de verzekering is het verzekerd kapitaal nul.

Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Bij een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering daalt jaarlijks het verzekerde bedrag op basis van de door u gekozen annuïteiten percentage.  Het kenmerk van deze vorm is dat in de eerste jaren van de verzekering het verzekerde bedrag nauwelijks daalt, terwijl aan het eind van de looptijd het verzekerd kapitaal sterk afneemt.

Deze vorm wordt meestal in combinatie met een annuïtaire hypotheek gesloten.

Door de overlijdensrisicoverzekering vergelijken zie je wat deze 3 verschillende vormen met de premie doen.