Overstappen van overlijdensrisicoverzekering (ORV)

U kunt gemakkelijk overstappen van overlijdensrisicoverzekering naar een nieuwe verzekeraar. Er wordt in de meeste gevallen geen consequenties aan een overstap verbonden.

Nagaan of een overstap gunstig is voor u

1. U dient uw oude polis te raadplegen. Hier staat de premie en (resterende) looptijd op. Als u bijvoorbeeld al 12 jaar verzekerd bent bij een looptijd van 20 jaar, dan loopt uw verzekering nog 8 jaar.

Controleer ook het verzekerde kapitaal en uw verzekeringsvorm, dus of het kapitaal jaarlijks gelijk blijft of daalt.

2. U kunt met deze informatie uitrekenen hoeveel u voor uw oude overlijdensrisicoverzekering moet betalen tot aan het einde van de looptijd (einddatum).

3. Bekijk in onze vergelijking overlijdensrisicoverzekering hoeveel de premie is als uw hetzelfde kapitaal met bijbehorende verzekeringsvorm opnieuw zou verzekeren.

U ziet direct hoeveel u betaalt over de gehele looptijd als u overstapt.

4. Door een offerte van de nieuwe overlijdensrisicoverzekering van uw keuze aan te vragen kunt u het traject in gang zetten. U dient deze offerte vervolgens bij ons in.

Alleen zodra de nieuwe verzekeraar u heeft geaccepteerd, zegt u uw huidige overlijdensrisicoverzekering op. Anders loopt u het risico om zonder een overlijdensrisicoverzekering achter te blijven.

5. Is uw nieuwe polis afgesloten en geaccepteerd en is eventueel de bank akkoord met uw overstap, dan kunt kunt u uw oude overlijdensrisicoverzekering schriftelijk opzeggen.

Betaalt u de premie maandelijks, dan kunt u ook per maand opzeggen. Anders per kwartaal, per half jaar of per jaar.

Wat belangrijk is bij een overstap

1. Als uw overlijdensrisicoverzekering verpand is aan een hypotheek, dan dient u bij de hypotheekverstrekker (bank of verzekeraar) na te gaan of er kosten worden gerekend voor het verpanden van een nieuwe overlijdensrisicoverzekering.

Ook moet de hypotheekverstrekker toestemming geven voor deze overstap. Over het algemeen levert dit geen problemen op.

2. U dient de gezondheid van de verzekerde(n) in overweging te nemen. De nieuwe premies gelden als de verzekerde(n) gezond zijn.

Het is mogelijk dat de verzekeraar u of een andere veerzekerde om een medische keuring vraagt. Dit kan een hogere premie of een afwijzing tot gevolg hebben.

Daarom is het heel belangrijk dat u uw huidige overlijdensrisicoverzekering niet opzegt voordat voor uw nieuwe overlijdensrisicoverzekering is geaccepteerd.