Premiegarantie

Wat is een premiegarantie bij een  overlijdensrisicoverzekering?

Premiegarantie wilt zeggen dat de verzekeraar van je overlijdensrisicoverzekering geen recht in haar polisvoorwaarden heeft opgenomen om de premie tijdens de looptijd van je verzekering aan te passen. Dit recht in de polisvoorwaarden wordt ook wel de en-bloc clausule genoemd.

Een verzekeraar is vrij om in de polisvoorwaarden een en-bloc clausule op te nemen. Echter hebben de meeste verzekeraars geen en-bloc clausule in hun polisvoorwaarden opgenomen.

Na het invoeren van je gegevens bij het vergelijken van een overlijdensrisicoverzekering op Geencentteveel.nl zie je direct of een verzekeraar premiegarantie afgeeft.

Geencentteveel.nl Keurmerk geeft je zekerheid over premiegarantie

Verzekeraars met premiegarantie en dus zonder een en-bloc clausule krijgen het Geencentteveel.nl Keurmerk.

Dit keurmerk geeft de zekerheid dat de verzekeraar de premie en polisvoorwaarden tussentijds onverwacht aanpast.

Naast premiegarantie waarborgt het keurmerk dus ook de voorwaarden. Dit noemen wij voorwaardengarantie.

Overlijdensrisicoverzekering opzeggen na een wijziging

Toch zijn er enkele verzekeraars, zoals Dela en Klaverblad, die een en-bloc clausule in hun polisvoorwaarden hebben opgenomen.

Als zij besluiten om van de en-bloc clausule gebruik te maken en de aanpassing betekent een verhoging van de premie of een verslechtering van de polisvoorwaarden, dan heb je als klant het recht om de overlijdensrisicoverzekering binnen 30 dagen op te zeggen.

Je premie kan tussentijds wel door andere factoren veranderen

Uiteraard zijn er andere situaties die van invloed zijn op je premie. Deze factoren kunnen ervoor zorgen dat je premie tussentijds verandert, bijvoorbeeld als je begint of stopt met roken.

Als je een roker bent en je stopt met roken, dan krijg je bij de meeste verzekeraars na 24 maanden een korting op de premie van je overlijdensrisicoverzekering.

Begin je echter met roken, dan ben je verplicht om dit aan je overlijdensrisicoverzekeraar te melden en dat heeft dan wel een premieverhoging tot gevolg.

Ook is het mogelijk dat je gezinssituatie verandert met als gevolg dat je een partner of kinder(en) op je overlijdensrisicoverzekering verzekert.

Dit heeft dan ook weer invloed op de hoogte van de premie.