Erfbelasting

Wat is erfbelasting bij een overlijdensrisicoverzekering?

Erfbelasting op uw overlijdensrisicoverzekering houdt in dat geld of natura verkregen op grond van erfrecht wordt belast. Over dit verkregen vermogen is de erfgerechtigde verschuldigd. De belasting over het erfrecht is wettelijk vastgelegd.

Uitkering overlijdensrisicoverzekering en de erfbelasting

De uitkering aan de begunstigde bij een overlijdensrisicoverzekering valt echter niet onder het erfrecht. Dit betekent helaas niet dat de begunstigde geen erfbelasting over de uitkering hoeft te betalen.

De wet geeft aan dat wel erfbelasting verschuldigd is als de uitkering kan worden toegerekend aan een onttrekking aan het vermogen van de erflater. Dus als de verzekerde (de ‘erflater’) alle premies verschuldigd was, dan moet de volledige uitkering in de aangifte erfbelasting van de begunstigde opgenomen worden.

Als het totaal van de verkregen vermogen (incl. de verzekerde uitkering) groter is dan de geldende vrijstellingen, dan is (gedeeltelijk) erfbelasting over de uitkering verschuldigd.

Stel uw begunstigden op de hoogte van de erfbelasting

Als uw overlijdensrisicoverzekering tot uitkeren komt, dan is dat het gevolg van uw onverhoopte overlijden.

Om uw nabestaanden een onverwachte financiële terugslag te besparen, doet u er goed aan om hen te informeren over het bestaan van de erfbelastin na het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering.

Zo weten zij dat ze een eventuele uitkering bij de Belastingdienst moeten opgeven.

Hoeveel erfbelasting betaalt u over een uitkering van uw overlijdensrisicoverzekering in 2019?

De Belastingdienst maakt onderscheid tussen twee reeksen om de hoogte van de erfbelasting te bepalen. In 2019 zijn deze reeksen € 0,- t/m € 124.727 en € 124.727 en hoger.

Bij een uitkering tussen € 0,- t/m € 124.727 gelden de volgende percentages erfbelasting:

  • Partner en (pleeg)kinderen: 10%
  • Kleinkinderen en verdere afstammelingen: 18%
  • Overige erfgenamen: 30%

Bij een uitkering van € 124.727 en hoger gelden de volgende belastingpercentages:

  • Partner en (pleeg)kinderen: 20%
  • Kleinkinderen en verdere afstammelingen: 36%
  • Overige erfgenamen: 40%

De Belastingdienst heeft een rekenhulp gemaakt waarmee u de verschuldigde erfbelasting kunt berekenen.