Verpanden

Wat is verpanden van een overlijdensrisicoverzekering?

Het verpanden, ook wel verpanding, van uw overlijdensrisicoverzekering komt meestal voor als u een hypotheek aanvraagt.

De hypotheekverstrekker (bank of verzekeraar) kan dan van u eisen dat u de overlijdensrisicoverzekering verpand met de bank als eerste begunstigde.

Bij overlijden keert de overlijdensrisicoverzekering dan uit aan de hypotheekverstrekker zodat uw hypotheek afgelost kan worden zonder dit te verhalen op uw nabestaanden.

U draagt hierbij zorg dat uw nabestaanden niet met hoge lasten komt te zitten.

Een technische omschrijving is dat het recht van verpanden wordt verleend op bepaalde goederen om aan een schuldeiser zekerheid te geven dat hij zijn vordering bij voorrang boven andere schuldeisers kan verhalen.

In de hypotheekakte wordt vastgelegd dat (bijvoorbeeld) de opbrengst uit een overlijdensrisicoverzekering moet worden gebruikt als aflossing en als onderpand.

Een verpanding komt te vervallen als uw van hypotheek overstapt of als uw hypotheekschuld is afgelost. Er staat dan immers geen bedrag welke moet worden afgelost.

Het verpanden van uw overlijdensrisicoverzekering op uw hypotheek

Zoals hierboven beschreven kan uw hypotheekverstrekker het verpanden van uw overlijdensrisicoverzekering als voorwaarde stellen voor het afgeven van een hypotheek.

Om de verpanding te bewerkstelligen verpandt u de rechten in de hypotheekakte of een pandakte te ondertekenen. De hypotheekakte of pandakte wordt afgehandeld door een notaris.

Verpanding bij het oversluiten naar een nieuwe hypotheek
Bij het oversluiten van uw hypotheek, bijvoorbeeld bij verhuizing of een beter aanbod bij een andere hypotheekverstrekker, vraagt de hypotheekverstrekker aan de verzekeraar van uw overlijdensrisicoverzekering of zij de verpanding kunnen laten vervallen.

Hierbij brengen de meeste hypotheekverstrekkers kosten in rekening. De kosten bedragen gemiddeld € 225,-. Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar als hypotheekkosten.

Na het oversluiten van uw hypotheek is het verstandig om te controleren of de verpanding aan uw oude hypotheek daadwerkelijk is komen te vervallen.

Dit doet u door contact op te nemen met uw overlijdensrisicoverzekeraar.

Denk aan uw verpanding bij het overstappen van uw overlijdensrisicoverzekering
Het is mogelijk dat u tijdens de looptijd besluit om van uw overlijdensrisicoverzekering over te stappen.

Dat betekent dat de verpanding van uw huidige overlijdensrisicoverzekering ook bij uw nieuwe verzekering moet worden overgezet.

Het is hierbij verstandig om dit eerst te overleggen met uw hypotheekverstrekker omdat deze de nieuwe overlijdensrisicoverzekering wilt beoordelen alvorens de oude verpanding wordt losgelaten.

Bij akkoord doet u bij deze situatie er goed aan om te controleren of de verpanding correct is overgezet op uw nieuwe verzekering.

Het overstappen van overlijdensrisicoverzekering regelt u gemakkelijk en voordelig bij Geencentteveel.nl.

Gedeeltelijke verpanding

Bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering in combinatie met een hypotheek komt het in veel gevallen voor dat er een hoger bedrag wordt verzekerd dan noodzakelijk is voor de hypotheek.

Dit komt omdat de nabestaande bij overlijden van de partner in de woning wil blijven wonen en dus de hypotheeklasten en andere kosten wil kunnen blijven betalen (gebaseerd op het inkomen van alleen de nabestaande).

Slechts het deel van de overlijdensrisicoverzekering dat de geldverstrekker noodzakelijk acht voor de hypotheek, wordt dan verpand aan de lening.

Deze heet gedeeltelijke verpanding en is mogelijk bij een selectief aantal verzekeraars zoals Allianz en TAF.

Voorbeeld van gedeeltelijke verpanding
U verzekert een bedrag van € 100.000,-, zodat de nabestaande na overlijden in de woning kan blijven wonen en de andere kosten kan blijven betalen.

En stel dat de geldverstrekker bepaalt dat maar € 50.000,- moet worden afgedekt als zekerheid voor de lening. Dan wordt dus € 50.000,- verpand en kan u zelf bepalen hoe u de resterende € 50.000,- gebruikt.

Voordelen van gedeeltelijke verpanding
Het voordeel van gedeeltelijke verpanding is dat er meer flexibiliteit is voor de nabestaande, minder poliskosten in rekening wordt gebracht en fiscale voordelen omdat u niet direct de woningschuld in het totale verzekerd bedrag aflost als deze tot uitkering komt.

U kunt bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering aangeven of deze verpand moet worden.