Overlijdensrisicoverzekering voor uw hypotheek

In sommige gevallen wordt het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering op uw hypotheek verplicht bij het kopen van een huis. Hierdoor heeft de hypotheekverstrekker zekerheid dat de hypotheek wordt afbetaald als u onverhoopt kom te overlijden.

Update 28-08-2018: Veel verzekeraars hebben een speciale overlijdensrisicoverzekering voor de hypotheek

Een waarneembare trend in 2018 is dat een aantal verzekeraars zijn begonnen met het aanbieden van een overlijdensrisicoverzekering die wordt verbonden aan een hypotheek. Met deze zekerheid kunnen verzekeraars een voordeligere premie berekenen.

De volgende overlijdensrisicoverzekeringen speciaal voor een hypotheek zijn:

  • Hypotheek ORV van Scildon
  • Risicoverzekering SL Hypotheek van Leidsche Verzekeringen
  • Gewoonidee van Dazure

Deze overlijdensrisicoverzekeringen zijn gewoon bij ons te vergelijken.

Inhoudsopgave

Is een overlijdensrisicoverzekering voor uw hypotheek verplicht?

Er bestaan een aantal situaties dat u een overlijdensrisicoverzekering moet afsluiten bij een hypotheek. Bij een hypotheek kan een overlijdensrisicoverzekering verplicht zijn. Dat is afhankelijk van de hypotheekverstrekker.

Een hypotheek zonder overlijdensrisicoverzekering omdat het niet verplicht is. Is het dan nog wel slim om af te sluiten?

Zoals u in het bovenstaande stukje tekst al heeft kunnen lezen, is het altijd verstandig om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten indien u in het bezit bent van een koopwoning met hypotheek. Ook al wordt deze niet door de hypotheekstrekker als verplicht voor uw hypotheek bevonden. Mocht u onverhoopt komen te overlijden, dan laat u uw nabestaanden niet achter met een hoge hypotheekschuld.

Overlijdensrisicoverzekering verpanden aan uw hypotheekverstrekker

Het verpanden van uw overlijdensrisicoverzekering doet u aan uw hypotheekverstrekker, vaak een bank of verzekeraar. Hiermee geeft u de opdracht aan de verzekeraar van uw overlijdensrisicoverzekering om het geld uit te keren aan de hypotheekverstrekker als u onverhoopt komt te overlijden.

De gedachte achter deze maatregel is dat uw directe of indirecte nabestaanden niet voor een verrassing komen te staan en de financiële rompslomp van de afbetaling van uw woning op zich hoeven te nemen.

Het is vaak goedkoper om een overlijdensrisicoverzekering los van uw hypotheek af te sluiten

Als een overlijdensrisicoverzekering voor uw hypotheek verplicht is, zal de hypotheekverstrekker in de meeste gevallen een overlijdensrisicoverzekering aanbieden. U krijgt dan een aanbieding van de bank waar u uw hypotheek afsluit of van een verzekeraar waarmee de hypotheekverstrekker afspraken heeft gemaakt. Stel dat u een hypotheek bij de ABN AMRO, Rabobank of ING onderbrengt, dan is de kans groot dat uw overlijdensrisicoverzekering bij deze banken cq hypotheekverstrekkers komt te lopen.

In de meeste gevallen is dat voor u niet de meest voordelige optie en daarom is het verstandig om de overlijdensrisicoverzekering te vergelijken en deze eventueel los van uw hypotheekverstrekker af te sluiten. Vraag wel altijd even aan uw hypotheekverstrekker welke eisen er precies gesteld worden aan uw overlijdensrisicoverzekering, onder andere omdat de hypotheekverstrekker op de verpanding akkoord moet geven en dat het bij sommige hypotheken verplicht is dat u uw overlijdensrisicoverzekering en hypotheek bij één hypotheekverstrekker onderbrengt.

Checklist bij het vergelijken en afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering op uw hypotheek

De kosten van een nieuwe hypotheek en alle bijkomstigheden zoals verhuizing, verbouwing en nieuwe meubels zijn al hoog genoeg. Om de kosten te drukken kunt u de onderstaande checklist gebruiken om uw overlijdensrisicoverzekering zo passend mogelijk te maken. Zo weet u zeker dat u een overlijdensrisicoverzekering hebt waar u niet een onnodig hoge premie voor betaalt.

Verzekerd bedrag

Bij het verpanden van een overlijdensrisicoverzekering op uw hypotheek is het belangrijk dat het verzekerd bedrag, ook wel het verzekerd kapitaal, voldoet aan de eisen van de hypotheekverstrekker. Als uw overlijdensrisicoverzekering tot uitkeren komt, dan wordt het verzekerd bedrag aan de hypotheekverstrekker, al dan niet gedeeltelijk, uitgekeerd.

En-bloc clausule

De en-bloc clausule is een passage in de voorwaarden dat een verzekeraar het recht geeft om de premie en/of voorwaarden tijdens de looptijd van uw verzekering aan te passen. Tegenwoordig hebben de meeste verzekeraars geen en-bloc clausule in hun voorwaarden staan, toch zijn er enkele verzekeraars die deze clausule nog hanteren. In het detailscherm van onze vergelijking ziet u direct of een verzekeraar nog een en-bloc clausule hanteert. Zo niet, dan heeft u premie- en voorwaardengarantie op uw verzekering.

Looptijd

De looptijd van uw overlijdensrisicoverzekering op uw hypotheek is de periode dat de verzekering loopt. Bij het bereiken van het einde van de looptijd, komt de verzekering te vervallen en moet u zich eventueel weer opnieuw verzekeren. Het is verstandig om over de looptijd goed na te denken, want als deze te kort is dan is het vaak moeilijker om op latere leeftijd een nieuwe overlijdensrisicoverzekering af te sluiten omdat verzekeraars strengere medische keuringseisen hanteren.

Eindleeftijd

Verzekeraars hanteren allemaal een verschillende eindleeftijd bij hun overlijdensrisicoverzekeringen. De eindleeftijd is de leeftijd waarop de verzekering komt te vervallen en er geen dekking meer mogelijk is. Kijk in onze details goed na wat de maximale eindleeftijd van de verzekeraar van uw keuze is. Dit varieert van 65 jaar tot 80 jaar.

Korting voor niet roken

Als u een niet-roker bent, dan geven verzekeraars een korting op de premie van een overlijdensrisicoverzekering weg. Dit doen verzekeraars omdat ze niet-rokende mensen als gezonder beschouwen en een lagere sterftekans hebben. U rookt nog maar u bent van plan om in de nabije toekomst te stoppen, dan komt u ook in aanmerking voor de niet-rokerskorting. Na een bepaalde periode, meestal 24 maanden of 36 maanden, krijgt u de korting op de premie. U dient wel de verzekeraar op de hoogte te stellen als u bent gestopt met roken. Vanaf dat moment begint de overbruggingsperiode voor het in aanmerking komen van de niet-rokerskorting.

Voorlopige dekking

Verzekeraars bieden, onder voorwaarden, een garantie aan waarbij uw nabestaanden toch recht hebben op een uitkering in de periode dat u een overlijdensrisicoverzekering aanvraagt. U heeft dan nog geen definitieve polis in bezit. Dit recht wordt de voorlopige dekking genoemd en is alleen van toepassing als de toedracht van overlijden door een ongeval is gebeurd.

Alleenstaande, partner en/of kinderen

Bent u een alleenstaande of heeft u een partner en/of kinderen? Als alleenstaande verpand u de overlijdensrisicoverzekering aan de hypotheekverstrekker. Mocht u als alleenstaande onverhoopt komen te overlijden, dan keert de verzekeraar aan de hypotheekverstrekker uit. Indien u geen directe nabestaanden zoals kinderen heeft, zal uw familie niet met de financiële rompslomp van uw koopwoning komen te zitten.

De bovenstaande principe geldt ook als u een partner en eventueel kinderen heeft. Komt u of uw partner te overlijden binnen de looptijd van de overlijdensrisicoverzekering, dan zal de verzekeraar uitkeren aan uw hypotheekverstrekker. Zo voorkomt u dat uw partner en/of kinderen, naast alle verdriet, ook nog eens in de financiële problemen kom te zitten.

Is een overlijdensrisicoverzekering gekoppeld aan een hypotheek van de belasting aftrekbaar?

We hebben bij een overlijdensrisicoverzekering te maken met de premie en de uitkering. De premie betaalt u aan de verzekeraar voor het voeren van uw verzekering en de verzekeraar keert het verzekerd bedrag uit indien u onverhoopt komt te overlijden.

Premie is niet aftrekbaar

De premie kunt u niet aftrekken bij het jaarlijks indienen van de Inkomstenbelasting. In tegenstelling tot de woonlastenverzekering is de premie voor een overlijdensrisicoverzekering gewoon belast en niet aftrekbaar.

Bij de uitkering komt de erfbelasting kijken

Volgens de wet wordt, geld of natura verkregen op grond van erfrecht, belast. Over dit verkregen vermogen is de erfgerechtigde erfbelasting verschuldigd. In dit geval is de begunstigde de erfgerechtigde van een uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering. Licht daarom uw nabestaanden in dat een eventuele uitkering uit deze verzekering nog belast wordt.

Echter werkt de erfbelasting weer anders als u met een partner een hypotheek heeft. Hierbij komt premiesplitsing in het spel.

Uw oude overlijdensrisicoverzekering meenemen naar een nieuwe hypotheek

Als u van koopwoning naar koopwoning verhuist, zal u ook een nieuwe hypotheek moeten afsluiten. Het is dan in de meeste gevallen niet mogelijk om uw oude overlijdensrisicoverzekering gekoppeld aan uw oude hypotheek mee te nemen naar uw nieuwe hypotheek. Simpelweg omdat het hypotheekbedrag van de nieuwe woning verschilt met die van de oude woning. Uw oude overlijdensrisicoverzekering zal zodoende een te laag of een te hoog hypotheekbedrag dekken.

Ook is de kans groot dat de hypotheekverstrekker van de nieuwe hypotheek anders is dat die van de oude hypotheek. Wij raden u dan ook altijd aan om de overlijdensrisicoverzekering opnieuw te vergelijken en af te sluiten. U bespaart in veel gevallen op de premie.

Overstappen van uw huidige overlijdensrisicoverzekering

Als u al een hypotheek en bijbehorende overlijdensrisicoverzekering heeft, dan kunt u meestal zonder al te veel problemen overstappen. Een overstap van overlijdensrisicoverzekering kan interessant zijn om uw kosten te verlagen. Verzekeraars voeren doorgaans premieverlagingen door en, zeker als u al een langlopende overlijdensrisicoverzekering hebt, kunt u zodoende op uw maandlasten besparen.

Uw huidige overlijdensrisicoverzekering kunt u per maand opzeggen als u per maand betaalt en per jaar als u per jaar betaalt. Soms zijn er kosten aan een overstap verbonden en is het daarom verstandig om eerst toestemming aan uw hypotheekverstrekker te vragen voordat u overstapt.

Het overstappen van overlijdensrisicoverzekering regelt u gemakkelijk en voordelig bij Geencentteveel.nl.