Om je beter van dienst te zijn maken wij gebruik van cookies. Lees ons privacybeleid - sluiten

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering eerder stoppen

De polis kan tijdens de looptijd worden beëindigd als u, overeenkomstig de voorwaarden, op tijd en schriftelijk de polis per eerstkomende premievervaldatum opzegt. Dit betekent, dat u 2 à 3 maanden voor de vervaldatum, een opzegbrief naar de verzekeraar stuurt. De premievervaldatum is de datum, waarop stilzwijgende verlenging van de polis plaatsvindt.