Overlijdensrisicoverzekering eerder stoppen

De polis kan tijdens de looptijd worden beëindigd als u, overeenkomstig de voorwaarden, op tijd en schriftelijk de polis per eerstkomende premievervaldatum opzegt.

Dit betekent, dat u 2 à 3 maanden voor de vervaldatum, een opzegbrief naar de verzekeraar stuurt.

De premievervaldatum is de datum, waarop stilzwijgende verlenging van de polis plaatsvindt.

Mocht je daarna weer een ORV nodig hebben? dan kun je altijd een nieuwe overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Houdt hierbij wel rekening dat de verzekeraar u weer technisch en medisch keurt alvorens u geaccepteerd wordt.