Om je beter van dienst te zijn maken wij gebruik van cookies. Lees ons privacybeleid - sluiten

Overlijdensrisicoverzekering eerder stoppen

De polis kan tijdens de looptijd worden beëindigd als u, overeenkomstig de voorwaarden, op tijd en schriftelijk de polis per eerstkomende premievervaldatum opzegt. Dit betekent, dat u 2 à 3 maanden voor de vervaldatum, een opzegbrief naar de verzekeraar stuurt. De premievervaldatum is de datum, waarop stilzwijgende verlenging van de polis plaatsvindt.