De overlijdensrisico­verzekering en box 3

Hoofdregel is dat de overlijdensrisico­verzekering tot het box 3 vermogen behoort van de verzekeringnemer. In dat geval kunt u als verzekeringnemer de premies niet aftrekken en is een uitkering bij overlijden onbelast voor de inkomstenbelasting.

De waarde van de polis is vrijgesteld in box 3 als de som van het verzekerd kapitaal per verzekerde lager is dan 6.744 euro (2011), of als de som van de waarde van dergelijke verzekeringen per persoon (­verzekeringnemer) lager is dan 6.744 euro (2011).

Uw polis vertegenwoordigd geen waarde bij het in leven zijn van de verzekerde(n).