Gezondheidsverklaring

De verzekeraar vraagt u om een gezondheidsverklaring bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering in te vullen.

Wat is een gezondheidsverklaring bij een overlijdensrisicoverzekering?

De gezondheidsverklaring geeft verzekeraar inzicht in uw gezondheid en neemt deze informatie mee om te beoordelen of zij u kunnen verzekeren.

  • Uw gezondheid en medisch verleden vormt de basis om uw aanvraag wel of niet te accepteren. Afhankelijk van de antwoorden wordt u al dan niet geaccepteerd, eventueel tegen een hogere premie.De meeste verzekeraars hanteren onderstaande keuringsgrenzen:
    • Een gezondheidsverklaring voor een verzekerd bedrag tot € 160.000,-. Deze verklaring bestaat uit een lijst met vragen die betrekking hebben op uw gezondheid.
    • Keuring door een huisarts voor een verzekerd bedrag tussen € 160.000,- en € 350.000,-. De verzekeringsmaatschappij stelt wel als eis dat u wordt gekeurd door een andere huisarts.
    • Keuring door een internist voor een verzekerd bedrag hoger dan € 350.000,-
  • Daarnaast worden er ook eisen gesteld aan de leeftijd van de verzekerde(n) bij het aangaan van de verzekering. De maximale aanvangsleeftijd van verzekerde(n) varieert per verzekeraar.