Nabestaandenrente

Bij een nabestaandenrente krijgt de begunstigde na het overlijden van de verzekerde periodiek een bedrag via de overlijdensrisicoverzekering uitgekeerd.

Dit bedrag stelt de nabestaande in staat om bepaalde vaste lasten, zoals hypotheek of huur, tot het einde van de afgesproken looptijd te kunnen betalen.