Overlijdensrisicoverzekering

Optieclausule

Met de optieclausule stelt de verzekeraar u de mogelijkheid om periodiek het verzekerd kapitaal te verhogen met een bepaald maximum percentage. Hierdoor kunt u het verzekerd kapitaal waardevast houden.