Premiesplitsing

Wat is premiesplitsing bij een overlijdensrisicoverzekering?

Om te voorkomen dat u bij uitkering van de overlijdensrisicoverzekering belasting moet betalen, kunt u de premie splitsen. Dit wordt premiesplitsing of kruislingse premiebetaling genoemd.

Premiesplitsing gaat als volgt in zijn werk:

  • Er is een overlijdensrisicoverzekering op twee levens.
  • De totale premie is EUR 100,-.
  • De premie voor overlijdensrisico van de man is EUR 60,-.
  • De premie voor overlijdensrisico van de vrouw is EUR 40,-.
  • Op de polis is vermeld dat de man het risicogedeelte van de vrouw a EUR 40,-.
  • betaalt en omgekeerd de vrouw het risicogedeelte van de man a EUR 60,- betaalt.

Op deze manier voorkomt u dat u belasting (=[intlink id=”3948″ type=”page”]successierecht[/intlink]) hoeft te betalen over het eventueel uitgekeerde verzekerde bedrag.

Er is namelijk geen sprake van een erfenis. Immers, de premies zijn niet door de overledene maar door de nabestaande betaald.

Premiesplitsing kan alleen toegepast worden door samenwonenden, geregistreerde partners met partnerschapvoorwaarden en personen die op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd.

Let op: als u premiesplitsing toepast, moet dit wel blijken uit de huwelijkse voorwaarden, partnerschapvoorwaarden of het samenlevingscontract.

Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd dan is premiesplitsing geen alternatief om het betalen van successierecht te voorkomen, omdat in dit geval juridisch sprake is van één gemeenschappelijk vermogen.

De premies worden altijd uit dit ene gezamenlijke vermogen betaald.

Voor de exacte bepaling van de hoogte van het successierecht verwijzen we u naar de Wegwijzer Erven van de Belastingdienst.