Premievervaldatum

De premievervaldatum is de datum, waarop stilzwijgende verlenging van de polis plaatsvindt.

Deze datum is van belang als u uw lopende polis wilt opzeggen.