En-bloc clausule

Wat is een en-bloc clausule bij een overlijdensrisicoverzekering?

Een en-bloc clausule op de polisvoorwaarden van een overlijdensrisicoverzekering houdt in dat de verzekeraar het recht heeft om de premie of polisvoorwaarden tijdens de looptijd van de overlijdensrisicoverzekering aan te passen.

De en-bloc clausule met betrekking tot het aanpassen van de premie heet ook wel premiegarantie. De en-bloc clausule met betrekking tot het aanpassen van de polisvoorwaarden heet ook wel voorwaardengarantie.

Je verzekeraar maakt gebruik van de en-bloc clausule

Als je verzekeraar zich beroept op de en-bloc clausule en (één van de) wijzigingen betekent een verslechtering, dan heb je het recht om binnen 30 dagen de overlijdensrisicoverzekering op te zeggen.

Echter beroept een verzekeraar zich in de praktijk alleen in uitzonderlijke situaties op de en-bloc clausule, bijvoorbeeld bij een hoge uitkeringslast.

Overstappen van overlijdensrisicoverzekering
Als je de wijzigingen van de verzekeraar bij het toepassen van de en-bloc clausule onacceptabel vindt, dan kan je het beste overstappen naar een andere overlijdensrisicoverzekeraar. Deze overstap regel je gemakkelijk via Geencentteveel.nl.

Echter geldt hierbij dat je eerst voor je nieuwe overlijdensrisicoverzekering moet worden geaccepteerd alvorens je de oude opzegt.

Wordt er bijvoorbeeld bij je nieuwe overlijdensrisicoverzekering hoge medische acceptatievoorwaarden gesteld, dan is het wellicht handiger om bij je huidige overlijdensrisicoverzekeraar te blijven.

De en-bloc clausule is bijna uit alle overlijdensrisicoverzekeringen verdwenen

Er was een tijd dat veel verzekeraars een en-bloc clausule voor zekerheid in hun polisvoorwaarden hadden opgenomen.

Tegenwoordig is dat niet meer zo en geven verzekeraars premiegarantie en voorwaardengarantie op hun overlijdensrisicoverzekeringen af. De volgende verzekeraars hebben nog wel een en-bloc clausule in hun polisvoorwaarden verwerkt:

  • Conservatrix
  • Dela
  • Klaverblad

Bij het vergelijken van de overlijdensrisicoverzekering laten we je op het resultaatscherm zien of een verzekeraar premiegarantie of voorwaardengarantie afgeeft.