Wat is het verschil tussen verzekeringnemer, verzekerde, begunstigde, premiebetaler en verzekeraar?

Er zijn een aantal partijen betrokken bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering.

Deze zijn de:

  • verzekeringnemer of verzekeringnemers;
  • verzekerde of verzekerden;
  • begunstigde of begunstigden;
  • premiebetaler;
  • verzekeraar.

In de meeste gevallen gaat het om dezelfde personen bij deze verschillende partijen. Soms komt het voor dat iedere partij een ander individu betreft.

Wat is een verzekeringnemer?

De verzekeringnemer is de zogeheten contractpartij en is altijd een persoon. Hij of zij sluit een overeenkomst met de overlijdensrisicoverzekeraar en heeft de hieraan verbonden rechten zoals het vergelijken, afsluiten, wijzigen of opzeggen van de verzekering.

Het is ook mogelijk dat er sprake is van 2 verzekeringnemers.

Wat is een verzekerde?

De verzekerde is de persoon van wiens leven of sterven de uitkering afhankelijk is. Bij het overlijden van de verzekerde keert de verzekeraar een bedrag uit aan de begunstigde.

De verzekerde is ook degene waarop de verzekeraar een premie baseert. Onder andere leeftijd, gezondheid en gekozen details hebben invloed op de hoogte van de premie.

Een verzekeringnemer kan zichzelf aanwijzen als verzekerde, maar ook een ander zoals een echtgenoot. Ook is het mogelijk dat er sprake is van 2 verzekerden.

Wat is een begunstigde?

De begunstigde is degene die de uitkering zal ontvangen bij het overlijden van de verzekerde(n). De begunstigde is vaak een natuurlijk persoon en is bijvoorbeeld de verzekeringnemer.

Echter is het in sommige gevallen mogelijk dat de verzekering moet worden verpand aan een andere partij zoals een hypotheekverstrekker. Het verpanden is dan een verplicht onderdeel om een hypotheek te kunnen krijgen.

Lees meer over begunstigen van een overlijdensrisicoverzekering.

Wat is een premiebetaler?

De premiebetaler is degene die de premie betaalt. In de meeste gevallen is de verzekeringnemer ook de premiebetaler. Een groot verschil met de verzekeringnemer is dat de premiebetaler geen invloed op de overlijdensrisicoverzekering heeft.

De overlijdensrisicoverzekeraar

De overlijdensrisicoverzekeraar is de partij wie het risico van overlijden van verzekerde accepteert. Zij reserveren hier een bepaald bedrag voor.

Er zijn veel verschillende overlijdensrisicoverzekeraars actief in Nederland. Van een groot aantal is het afsluiten van hun overlijdensrisicoverzekering via onze website mogelijk.