Wat is het verschil tussen een overlijdensrisicoverzekering en een uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering betaalt de kosten van de uitvaart. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in:

  • Een natura-uitvaartverzekering betaalt de kosten van een uitvaart en regelt vrijwel alles na het overlijden: van het verzorgen van de rouwkaarten tot en met het regelen van de begrafenis of crematie.
  • Een uitvaartverzekering in geld keert na het overlijden een geldbedrag uit, waarmee de nabestaanden de uitvaartkosten kunnen voldoen.

Een overlijdensrisicoverzekering keert een van tevoren vastgesteld bedrag uit bij overlijden van de verzekerde(n) aan de begunstigden

  • De uitkering is meestal bedoeld om ervoor te zorgen dat nabestaanden niet onverzorgd achterblijven of met hoge lasten blijven zitten (aanvulling nabestaandenpensioen, aflossing hypotheek, vaste lasten).