30 dagen polisbedenktijd overlijdensrisicoverzekering

Geencentteveel.nl helpt je met het kiezen van de juiste verzekeringen. Als je toch niet tevreden bent met de verzekering, kan je deze binnen 30 dagen na ontvangst van de polis annuleren.

Zonder opgaaf van reden
De periode van 30 dagen heet de ‘polisbedenktijd’. Binnen deze termijn kan je de polis zonder opgaaf van reden beëindigen. Je hoeft dan geen premie of kosten te betalen. De verzekering wordt dan als niet afgesloten beschouwd.

Je dient de verzekering op te zeggen door middel van een schriftelijk verzoek hiertoe, voorzien van de originele polisstukken.

Na de polisbedenktijd
Als u de verzekering na de polisbedenktijd ontbindt, dan geldt de verzekering tot minimaal het einde van de afgesproken looptijd. U kunt dan opzeggen volgens de verzekeringsvoorwaarden.