Premie overlijdensrisicoverzekering

De premie van een overlijdensrisicoverzekering wordt door een aantal factoren bepaald. Deze factoren zijn:

 • De hoogte van het verzekerde bedrag;
 • Uw leeftijd en eventueel de leeftijd van de tweede verzekerde;
 • De looptijd van de overlijdensrisicoverzekering;
 • Of u rookt of eventueel de tweede verzekerde rookt;
 • De kosten van de verzekeraar;
 • Bemiddelingsvergoeding van uw tussenpersoon.

De hoogte van het verzekerde bedrag
Bij de hoogte van het verzekerde bedrag geldt dat hoe hoger het verzekerde bedrag is, des te meer de premie van de overlijdensrisicoverzekering zal zijn. Ga daarom zorgvuldig na hoe hoog uw verzekerde bedrag moet zijn want dat kan enorm in premie schelen. Heeft u bijvoorbeeld een spaarpotje opgebouwd, dan zou dit potje wellicht niet extra verzekerd te hoeven worden.

Leeftijd
Verzekeraars schatten de kans op overlijden hoger in als de verzekerde relatief ouder is. U zal een relatief hogere premie voorgeschoteld krijgen als u, of eventueel de tweede verzekerde, ouder is.

Looptijd van de overlijdensrisicoverzekering
Ga goed na hoelang u daadwerkelijk een overlijdensrisicoverzekering nodig hebt. Heeft u bijvoorbeeld bij het bereiken van de pensioenleeftijd alternatieve oplossingen om onverhoopt uw overlijden op te vangen, dan hoeft uw overlijdensrisicoverzekering ook niet langer dan deze leeftijd door te lopen.

Roken
Roken is een risicofactor voor uw gezondheid. Als u rookt dan vinden verzekeraars dat er een verhoogd risico bestaat dat u komt te overlijden (bijv. door ziekte) dan mensen die niet roken. Stopt u tussentijds met roken? Geef dat dan direct aan de verzekeraar door omdat zij de premie na een vaste periode van niet roken (meestal 24 maanden) zal verlagen naar de premie voor niet-rokende klanten.

De kosten van de verzekeraar
Verzekeraars vragen een premie in ruil voor het aanbieden van een overlijdensrisicoverzekering. Deze premie is per verzekeraar verschillend en wordt onder andere beïnvloed door de hoogte van de bestaande risicocijfers en de gewenste winstmarge.

Vergoeding van uw tussenpersoon
Verzekeraars werken met tussenpersonen samen voor het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering. Geencentteveel.nl is naast vergelijker ook tussenpersoon. Voor het vergelijken, uitbrengen van offerte(s) en het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering vragen wij een eenmalige vergoeding. Bij Geencentteveel.nl betaalt u de laagste eenmalige vergoeding online en offline.

Voorheen werd er bij de overlijdensrisicoverzekering met een jaarlijkse provisie gewerkt. Hierbij betaalt u een vast percentage van 20% per jaar voor het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering. Omwille van eerlijkheid en transparantie is een provisiepercentage afgeschaft en werken wij met een heldere en eerlijke eenmalige vergoeding.

De premie voor de overlijdensrisicoverzekering kan in verschillende termijnen worden betaald

De premie voor de overlijdensrisicoverzekering kan in de volgende termijnen worden betaald:

 • Per jaar
 • Per halfjaar
 • Per kwartaal
 • Per maand (er zijn verzekeraars waarbij uitsluitend maandbetaling mogelijk is)

Voor betaling per halfjaar, kwartaal en maand wordt meestal een termijntoeslag berekend. De meeste verzekeraars hanteren een minimaal termijnbedrag van € 25,-. Het incasseren van termijnbedragen gebeurt uitsluitend met automatische incasso.

U betaalt premie totdat de verzekering stopt of tot de datum die u heeft afgesproken. De automatische incasso stopt automatisch bij het opzeggen van de verzekering.

Premiesplitsing en successierechten bij de premie van een overlijdensrisicoverzekering

Het is afhankelijk van uw persoonlijke situatie of u successierechten moet betalen. Over de uitkering van een overlijdensrisicoverzekering dient u successierecht te betalen omdat de uitkering in de erfenis valt.

De overlijdensrisicoverzekering keert uit aan degene die daartoe in de polis als ‘begunstigde’ is aangewezen. Wel is de uitkering voor de nabestaanden vrij van inkomstenbelasting.

Tip!
Als u een partner heeft dan is het handig om de overlijdensrisicoverzekering op het leven van uw partner af te sluiten. Dit heet premiesplitsing. Door de partner uit eigen vermogen de premie te laten betalen, zal de fiscus bij overlijden van de verzekerde geen successie mogen heffen.

2 premie vormen bij de overlijdensrisicoverzekering

 • Gelijkblijvende premie: U betaalt gedurende de gehele looptijd hetzelfde bedrag aan premie.
 • Leeftijdsafhankelijke premie: de premie van deze verzekering stijgt elk jaar als de verzekerde ouder wordt. Meestal is deze variant gunstiger als u jonger en/of uw partner jonger is.

Voldoet een overlijdensrisicoverzekering met een lage premie aan mijn wensen?

Dat er grote premieverschillen tussen de overlijdensrisicoverzekeraars bestaan, geeft genoeg reden tot bedenkingen en onzekerheid. Moet ik wel voor de goedkoopste overlijdensrisicoverzekering gaan? Een logische gedachte. Door het alsmaar toenemende transparante tijdperk in de verzekeringswereld, zijn onder andere de overlijdensrisicoverzekeraars een premieoorlog gestart. Iedereen wilt het goedkoopste aanbod hebben, echter moeten de verzekeraars ook verdienden dus is een lage premie niet voor elke verzekeraars weggelegd.

Over het algemeen kunt u ervan op aan dat elke verzekeraar een goede overlijdensrisicoverzekering qua polisvoorwaarden tegen een lage premie aanbiedt. Echter zijn de volgende kenmerken van een overlijdensrisicoverzekering belangrijk:

 • Premiedepot: Wat doet de verzekeraar met de premie als u uw overlijdensrisicoverzekering voortijdig beëindigd?
 • En-bloc clausule: Heeft de verzekeraar het recht om de premie en/of voorwaarden tussentijds aan te passen?
 • Geencentteveel.nl Keurmerk: Als de verzekeraar voldoet aan de Geencentteveel.nl Keurmerk dan kunt u ervan op aan dat de voorwaarden in orde zijn.

De premie van de overlijdensrisicoverzekering vergelijken

De premie van meerdere verzekeraars met een overlijdensrisicoverzekeringkunt u via Geencentteveel.nl vergelijken en afsluiten. Door onze lage, eenmalige vergoeding zijn wij de goedkoopste aanbieder online en offline voor een overlijdensrisicoverzekering. Samen met de laagste premies zorgt dat ervoor dat u gegarandeerd geen cent teveel voor uw overlijdensrisicoverzekering betaald.